Intervisie casemanagement

Intervisie casemanagement

Houdt uw casemanagement verzuim scherp!

Verzuim is net zo divers als de mens zelf. Geen één verzuimcase is hetzelfde. Wanneer meerdere mensen op hetzelfde dossier werken, zie je vaak dat er verschillende visies op de oplossing zijn. Niet zelden is er ook sprake van een subjectieve beeldvorming.

Periodieke interventies

Leguijt Verzuimmanagement verzorgt op abonnementsbasis periodieke interventies. Uw casemanagers, leidinggevenden komen eens per maand bij elkaar om complexe verzuimdossiers door te nemen. Dat houdt uw casemanagement verzuim scherp en wordt als zeer leerzaam ervaren.

Meer weten?

Neem contact met ons op, wij vertellen u graag meer.

Postadres

Postbus 1
4797 ZG Willemstad